Menu
menu

 

Echipa arhivART, ce reunește membri din sase mari universități Universitatea București, Universitățile de Artă din Iași, București, Universitatea Națională de Muzică București, Universitatea Babes Bolyai Cluj, SNSPA (dintre care primele trei implicate instituțional), în colaborare cu instituții specializate în educația culturală informală ca CNSAS, MȚR, Arhiva „Costică Acsinte”, propune o nouă abordare a universităților românești, ca noduri racordate la rețeaua internațională a cercetării ce pot genera produse culturale competitive și pot pune în act o inedită strategie de promovare a artei și a cercetării artistice combinând metode formale, sistematice cu practici informale. Mai exact, strategia arhivART va mixa activitățile de promovare a artei contemporane românesti și de încurajare a debutului tinerilor, cu activități de educație artistică și atragere de noi audiențe.

În acest sens, proiectul își propune să răspundă mai întâi unei nevoi reale a vieții culturale românești: promovarea și dezvoltarea arhivelor digitale în spațiul artelor vizuale. Acest proces de modernizare și sincronizare cu muzee si colectii internaționale, de aliniere la așa numitul “MUZEU AL VIITORULUI” (cu accent pe principiul diversitatii, al dialogului si tolerantei), va debuta odată cu identificarea, dezvoltarea si inter-relationarea arhivelor românești deținute de instituții sau de colecționari privați.

Platforma arhivART va conecta, mai exact, cele mai importante inițiative naționale pe tema arhivei (artisti si proiecte, colecții de fotografii vernaculare, arhive si media diverse), devenind astfel un real HUB de accesare și consultare a arhivelor românești, un ghid al artiștilor și proiectelor ce abordează tema, un îndrumar al bunelor practici prin care un content nestructurat de imagini, inregistrari video sau audio poate fi transformat într-o colecție artistică. Baza de date arhivART (imagini, texte, interviuri) va constitui o sinteză de arte vizuale, istorie, memorie recentă, filosofie, antropologie, practici culturale urbane, proiectii audio/video, un instrument de impact, util atât artiștilor cât și comunității științelor umane (jurnalisti, istorici, antropologi, filosofi, teoreticieni și critici de artă) ori publicului larg.

Printre exemplele de arhive naționale si internationale ce vor fi prezentate la simpozioanele proiectului ca bune practici se numără: arhiva CNSAS, arhiva MINERVA a ziarelor clujene Igazság si Faclia, arhiva revistei ARTA, arhiva Societății Romane de Radiodifuziune, arhiva MȚR, arhiva „Costică Acsinte”, arhiva fotografică „Pierre Bourdieu”, arhiva de dagherotipuri DAGUERREOBASE.